PV Gas với phong trào xây dựng và thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ, hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích. Văn hóa doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, tạo nên tính truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp.

    Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kho tài sản của mỗi doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tạo ra và tăng uy tín của mình trên thị trường thông qua việc xây dựng và phát triển một nền văn hóa mạnh.  
  Ngày 20/5/2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Quyết định số 1093/QĐ- DKVN về việc ban hành “Văn hóa Doanh nghiệp PetroVietnam”, và Chỉ thị số 1094/CT-DKVN của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PetroVietnam”. Hưởng ứng phong trào chung của toàn Tập đoàn, PV Gas đã thể hiện quyết tâm xây dựng và triển khai Văn hóa PetroVietnam tại TCT. Trải qua hơn 4 năm xây dựng và thực hiện, dưới sự định hướng và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Công đoàn và Chính quyền, văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam đã đi vào thực tiễn công tác, học tập, rèn luyện, đời sống vật chất và tinh thần của mỗi CBCNV Tổng Công ty, hình thành nên nền văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam Gas.
                                     

 Văn hóa doanh nghiệp PV Gas đã từng bước đi vào cuộc sống lao động của CBCNV thông qua những biện pháp triển khai phù hợp như: quy định về trang phục và tác phong công sở, thực hiện nội quy làm việc, quy định về tiếp đón khách, đối tác, thực hiện văn hóa hội họp, cùng với những quy tắc ứng xử nội bộ, văn hóa trong giao tiếp điện thoại, văn hóa ứng xử với đồng nghiệp, đã tạo nên các hành vi văn hóa văn minh lịch sự trong giao tiếp và đặc biệt là phương thức ứng xử trong kinh doanh khi gặp đối tác, khách hàng, các cơ quan, chính quyền địa phương. Từ đó, tạo được những hình ảnh, những cái nhìn thiện cảm từ bên ngoài.
 Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, quán triệt văn hóa doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú như: thí điểm phát động phong trào thi đua theo một số nội dung thiết thực, tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho CBCNV về văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo, nói chuyện về tác phong văn hóa công sở. Các lớp này do chính quyền, công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức đã góp phần cho người lao động PV Gas hiểu hơn và góp phần to lớn vào việc xây dựng văn hóa PV Gas.
 Trong mọi hoạt động, chính quyền đều phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, những tổ chức có tiếng nói, có uy tín đối với tập thể cán bộ công nhân viên để mức độ lan tỏa và số lượng tham gia cao nhất. Sự phối hợp chặt chẽ này đã khiến các thành viên trong Tổng Công ty gần gũi  và gắn bó với nhau hơn, giúp tập thể PV Gas trở thành một khối đoàn kết nhất trí cao trong mọi công tác.

 Đó là một số hoạt động chính hướng vào bên trong doanh nghiệp, hướng đến đối tượng là những con người đang ngày đêm góp phần làm cho PV Gas ngày càng phát triển, thịnh vượng. Bên cạnh đó, PV Gas còn đẩy mạnh công tác giới thiệu hình ảnh ra bên ngoài, hướng đến các đối tác kinh doanh, đến đối tượng khác. Cụ thể là đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu, việc phát triển văn hóa doanh nghiệp đi đôi với công tác phát triển thương hiệu. 2 hoạt động này hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Một doanh nghiệp không thể có hình ảnh cộng đồng tốt nếu ngay bản thân nội tại của doanh nghiệp không có những cái nhìn đánh giá cao về doanh nghiệp mình. Và ngược lại, chính những CBCNV trong doanh nghiệp là những người góp phần to lớn và phát triển thương hiệu. Công tác phát triển thương hiệu bắt đầu từ những hình thức quảng cáo, tiếp thị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động tài trợ thể dục thể thao, các công tác xã hội cộng đồng.

                                      
 Công tác Văn hóa Doanh nghiệp được triển khai trong sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua việc phát động các chương trình hoạt động có ý nghĩa: các chương trình hướng về nguồn, tổ chức đi thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tham gia hoạt động từ thiện, các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, lập quỹ hiếu học, khuyến học… Công tác này đã góp phần xây dựng một hình ảnh PV Gas đầy tính nhân văn.
 Văn hóa doanh nghiệp PV Gas đã góp phần tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên Tổng công ty trong sự nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn và Tổng công ty; góp phần xây dựng con người PV Gas có tính xung kích, sáng tạo và đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đội ngũ CBCNV PV Gas hăng say, yêu ngành, yêu nghề, có tác phong công nghiệp, đoàn kết trong tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp sâu sắc, có lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp và uy tín của PV Gas trong xã hội, cộng đồng, tạo nên lợi thế cạnh tranh của PV Gas trong nước và quốc tế.
 Trong thời gian tới, PV Gas đã có những định hướng phát triển Văn hóa Doanh nghiệp rất cụ thể. Trước hết, PV Gas tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt đường lối của Đảng về chăm lo phát triển văn hóa; Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ban hành và thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PetroVietnam”; xác định công tác xây dựng và thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp PV Gas phải phù hợp với Văn hóa Doanh nghiệp PetroVietnam và luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của mỗi cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền phối hợp với vai trò của các tổ chức đoàn thể, công đoàn. 

                                        
 Việc triển khai chi tiết được quan tâm cụ thể trên mọi mặt, mọi lĩnh vực như: tăng cường đào tạo định kỳ về văn hóa doanh nghiệp; tổ chức những hoạt động mang tính gia đình cho quy mô từng đơn vị, từng nhóm nhỏ và vươn đến tầm Tổng công ty; xây dựng hình ảnh PV Gas là một đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, có định hướng vươn lên đến tầm khu vực, là một doanh nghiệp quan tâm đến môi trường, đến việc bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên, là đơn vị hàng đầu trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp luôn quan tâm đến lợi ích cộng đồng; thuê các tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ; phát huy vai trò to lớn của các tổ chức đoàn thể; xây dựng các biện pháp chế tài và kiên trì áp dụng….
PV Gas luôn tin tưởng rằng, quá trình xây dựng và triển khai Văn hóa doanh nghiệp, PV Gas sẽ củng cố và xây dựng một môi trường văn hóa đoàn kết, chung sức, chung lòng, tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung của Tổng công ty, gắn bó chặt chẽ với quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu PV Gas trong đại gia đình PetroVietnam.
 Trích tham luận của Công đoàn Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam tại Đại hội Công đoàn PV Gas – Nhiệm kỳ 2 (2012 – 2017)
 

Comments