Đào tạo PR‎ > ‎Ứng dụng PR‎ > ‎

Ứng dụng PR trong báo chí

Quan hệ công chúng là một việc làm hết sức quan trọng, đối với tất cả các ngành các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với báo chí thì việc cần có quan hệ công chúng lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn, bởi đó sẽ là hướng để báo chí có thể khai thác và tận dụng được hết lợi thế của mình. Sử dụng quan hệ công chúng tốt thì sẽ đưa ra được những hoạch định, chính sách phát triển phù hợp cho mỗi cơ quan báo chí cũng như đưa báo chí đến gần hơn nữa với công chúng của mình..
Các bạn có thể xem chi tiết tại đây!
Comments