ExifPro 1.0.9 Xử lý ảnh đơn giản mà chuyên nghiệpExifPro có khả năng hiển thị hình ảnh dưới nhiều chế độ khác nhau. Các hình ảnh được chọn có thể được sao chép, chỉnh sửa kích thước, cắt xén hay tinh chỉnh bằng các công cụ trong ExifPro.

Các đặc điểm nổi bật:


- Tốc độ : ExifPro cung cấp khả năng truy xuất nhanh tới các bức ảnh, vừa quét các thư mục ảnh vừa mở ảnh trong cửa sổ xem. Cơ chế lưu tạm Caching tăng tốc độ truy xuất tới các thư mục ảnh cũ.

- Các công cụ : bộ công cụ xử lý tập tin JPEG : thay đổi kích thước, xoay, cắt xén, hiệu chỉnh màu và mức độ, chuyển đổi, in ấn cũng như tạo các trang HTML cùng các trình chiếu ảnh độc lập.

- Xoay tự động và không giảm chất lượng : ExifPro có thể xoay ảnh JPEG mà không làm giảm chất lượng (không mã hóa và giải mã). Ứng dụng còn có khả năng xoay ảnh tự động dựa trên thông tin hướng trữ trong các máy ảnh số.

- Thẻ thông tin : khả năng thêm và sao chép thông tin vào ảnh số và thư mục chứa ảnh dựa trên thẻ thông tin, đơn giản hóa việc tập hợp nhóm ảnh dựa trên các đặc tính riêng.

- Chỉnh sửa màu : Image Color Correction cung cấp khả năng hiển thị ảnh chính xác hơn.

- Chỉnh sửa tỉ lệ ảnh : tùy chọn Monitor Resolution cùng với tùy chọn CRT Aspect Correction có khả năng khôi phục các hình khối ban đầu của các bức ảnh hiển thị.

- Các ảnh thô Canon, Nikon, Olympus : Ảnh thô Canon (CR2), Nikon's D70 và mới hơn (NEF), tập tin Olympus E-300 (ORF) chứa các ảnh xem trước lớn. ExifPro có khả năng truy xuất trực tiếp các tập tin CR2/NEF/ORF được nhúng trong ảnh xem trước.

- IPTC: thông tin tập tin có thể được chèn thêm vào ảnh thông qua chuẩn IPTC.

- GPS: các bức ảnh trữ thông tin GPS trong EXIF về vị trí kinh độ, vĩ độ.
Comments