Xử lý ảnh

Trong khoa học hình ảnh , xử lý ảnh là bất kỳ hình thức xử lý tín hiệu đầu vào là một hình ảnh, chẳng hạn như một bức ảnh hoặc khung hình video , đầu raxử lý hình ảnh có thể là một hình ảnh hoặc một tập hợp các đặc tính hoặc các thông số liên quan đến hình ảnh. Hầu hết các kỹ thuật xử lý hình ảnh liên quan đến việc xử lý hình ảnh như là một tín hiệu hai chiều và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật xử lý tín hiệu.

Xử lý hình ảnh thường dùng để xử lý hình ảnh kỹ thuật số , nhưng quang họcvà xử lý hình ảnh tương tự cũng có thể có. Bài viết này là về các kỹ thuật chung áp dụng đối với tất cả chúng. Việc mua lại các hình ảnh (sản xuất các hình ảnh đầu vào ở nơi đầu tiên) được gọi là hình ảnh .

Xử lý ảnh

Xử lý hình ảnh được gọi chế biến của một hình ảnh 2D bằng máy tính. Cơ bản định nghĩa:

Một hình ảnh được xác định trong "thế giới thực" được coi là một chức năng của hai biến thực sự, ví dụ, một (x, y) với một biên độ (ví dụ như độ sáng) của hình ảnh tại vị trí tọa độ thực (x, y ).

Công nghệ kỹ thuật số hiện đại đã làm cho nó có thể thao tác đa chiều tín hiệu với hệ thống từ các mạch đơn giản kỹ thuật số cho các máy tính tiên tiến song song. Mục đích của thao tác này có thể được chia thành ba loại:

    Xử lý hình ảnh (hình ảnh trong ra hình ảnh>)
    Phân tích hình ảnh (hình ảnh -> đo)
    Tìm hiểu về hình ảnh (hình ảnh trong -> ra mô tả cấp cao)

Một hình ảnh có thể được xem xét để chứa hình ảnh đôi khi được gọi là vùng lãi suất, Rois, hoặc chỉ đơn giản là các khu vực. Khái niệm này phản ánh thực tế là hình ảnh thường chứa một bộ sưu tập của các đối tượng mỗi trong số đó có thể là cơ sở cho một khu vực. Trong một hệ thống xử lý hình ảnh tinh vi nên có thể áp dụng các hoạt động xử lý hình ảnh cụ thể với các khu vực được lựa chọn.Vì vậy, một phần của một hình ảnh (khu vực) có thể được xử lý để ngăn chặn chuyển động mờ trong khi một phần khác có thể được xử lý để cải thiện rendition màu. Trình tự xử lý hình ảnh:

Hầu hết các yêu cầu xử lý hình ảnh của hình ảnh là những hình ảnh có sẵn ở dạng số hóa, có nghĩa là, các mảng từ nhị phân chiều dài hữu hạn. Số hóa, Hình ảnh được lấy mẫu trên một mạng lưới rời rạc và mỗi mẫu hoặc pixel được lượng tử hóa bằng cách sử dụng một số hữu hạn các bit. Những hình ảnh được số hóa được xử lý bởi một máy tính. Để hiển thị một hình ảnh kỹ thuật số, trước tiên nó chuyển đổi thành tín hiệu tương tự, được quét lên một màn hình hiển thị.

Liên quan chặt chẽ đến xử lý ảnh đồ họa máy tính và tầm nhìn máy tính . Trong đồ họa máy tính, hình ảnh được tự làm từ mô hình vật lý của các đối tượng, môi trường, và ánh sáng, thay vì được mua lại (thông qua các thiết bị hình ảnh như máy) từ những cảnh tự nhiên, như trong hầu hết các bộ phim hoạt hình. Tầm nhìn máy tính, mặt khác, thường được xem xét xử lý hình ảnh cao cấp trong đó có một máy tính / máy tính / phần mềm dự định để giải mã nội dung vật lý của một hình ảnh hay một chuỗi các hình ảnh (ví dụ, video hoặc toàn thân cộng hưởng từ tính 3D quét).

Trong khoa học và công nghệ hiện đại, hình ảnh cũng đạt được phạm vi rộng lớn hơn nhiều do tầm quan trọng ngày càng phát triển của khoa học hình dung (thường có quy mô lớn phức tạp dữ liệu khoa học / thực nghiệm). Ví dụ như microarray dữ liệu trong nghiên cứu di truyền, hoặc thời gian thực giao dịch nhiều tài sản trong danh mục đầu tư tài chính.

Trước khi chế biến một hình ảnh, nó được chuyển đổi thành một hình thức kỹ thuật số. Số hóa bao gồm lấy mẫu của hình ảnh và quantization giá trị lấy mẫu. Sau khi chuyển đổi hình ảnh vào các bit thông tin, chế biến được thực hiện. Kỹ thuật chế biến này có thể được, nâng cao hình ảnh, xây dựng lại hình ảnh và nén hình ảnh

Tăng cường hình ảnh:

Nó dùng để chỉ lồi ra, hoặc mài, các tính năng hình ảnh như ranh giới, hoặc tương phản để làm cho một màn hình hiển thị đồ họa hữu ích hơn cho hiển thị và phân tích. Quá trình này không làm tăng nội dung thông tin vốn có trong dữ liệu. Nó bao gồm các cấp độ màu xám & thao tác tương phản, giảm tiếng ồn, nội suy cạnh crispening và độ sắc nét, lọc, và độ phóng đại, màu giả, và như vậy.

Hình ảnh phục hồi:

Nó liên quan đến lọc các hình ảnh quan sát để giảm thiểu tác động của sự giảm sút. Hiệu quả phục hồi hình ảnh phụ thuộc vào mức độ và tính chính xác của kiến ​​thức của quá trình suy thoái cũng như trên thiết kế bộ lọc. Khôi phục lại hình ảnh khác từ nâng cao hình ảnh mà sau này là có liên quan với khai thác nhiều hơn hoặc lồi ra các tính năng hình ảnh.

Nén hình ảnh:

Nó là có liên quan với giảm thiểu không có các bit cần thiết để đại diện cho một hình ảnh. Áp dụng nén trong truyền hình phát sóng, cảm biến từ xa qua vệ tinh, thông tin liên lạc quân sự thông qua máy bay, radar truyền teleconferencing, fax,, tài liệu giáo dục và kinh doanh, hình ảnh y tế phát sinh trong chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ và X-quang kỹ thuật số, chuyển động, hình ảnh, hình ảnh vệ tinh, bản đồ thời tiết, điều tra địa chất và như vậy.

Tiêu đề nén - CCITT nhóm3 & Group4

Vẫn còn hình ảnh nén - JPEG

Video nén hình ảnh MPEG-


Comments