Xử lý ảnh đơn giản bằng FarStone Image Viewer

Nếu bạn là một người không chuyên về xử lý ảnh thì khi sử dụng những phần mềm lớn như Photoshop rất khó chịu. Bạn có thể tải FarStone Image Viewer v1.3 (FIV) miễn phí chạy trên nền Windows, dung lượng 1,6MB tại http://www.faststoneserver.com/ với yêu cầu máy tính có tối thiểu 64MB RAM để dùng khi có nhu cầu. FIV có giao diện khá thân thiện, dễ nhìn và rất dễ thao tác.

1. Đổi tên hàng loạt: bạn đưa tất cả các ảnh cùng một định dạng cần đổi tên vào một thư mục rồi vào menu Tools > Batch Image Convert/Rename, chọn thẻ Batch Rename.

- Dưới chữ Source, nhấp chuột vào dấu mũi tên để chọn thư mục chứa ảnh.

- Bấm Add all nếu như bạn muốn chọn tất cả ảnh (mục đích đã xác định ban đầu), bên khung Input List sẽ xuất hiện các ảnh được chọn.

- Trong ô Rename As, bạn chọn cấu trúc tên mới của ảnh như sau: name_#, với "name" là tên chính thức, "_" là dấu ngăn cách (đây là lựa chọn tùy ý để dễ theo dõi sự đổi tên), "#" là số chữ số thể hiện. Ví dụ khi gõ picture_# thì tên mới của tập tin đầu tiên sẽ là picture_1 còn nếu gõ picture_### thì tên mới sẽ là picture_001. Lưu ý: nếu bạn muốn tên là chữ in hoa thì chọn phần Case là UPPERCASE còn muốn chữ thường thì chọn lowercase.

- Bấm Start rồi chọn Yes để xác nhận việc đổi tên.

2. Chuyển đổi giữa các định dạng: bạn sẽ chọn thẻ Batch Convert thay vì Batch Rename như ở trên và bạn cần chú ý:

- FIV chỉ hỗ trợ xuất ra 5 định dạng: bmp, jpg, gif, png và jp2.

- Nếu không muốn đổi tên ảnh sắp tạo thì bạn bỏ dấu kiểm ở ô Rename, thủ thuật đổi tên giống như ở phần trên.

3. Thay đổi kích cỡ ảnh: FIV giúp bạn thay đổi kích cỡ ảnh rất nhanh mà không sợ bị bể hạt.

- Đổi kích cỡ theo phần trăm của ảnh cũ: vào Edit > Resize chọn Percent, FIV sẽ tự tính cho bạn kích cỡ của ảnh mới trước khi thực hiện.

- Đổi kích cỡ nhanh: FIV cho phép thực hiện nhanh các kích cỡ: giảm phân nửa, lớn gấp đôi và lớn gấp ba lần so với ảnh gốc khi bạn chọn Edit > Fast Resize.

4. Các thủ thuật khác: bạn có thể tìm thấy các thủ thuật đơn giản khác trong menu Edit, ví dụ như xoay ảnh, xóa mắt đỏ hay những cách tạo ảnh nghệ thuật, làm ảnh đẹp... rất dễ sử dụng. Chúc các bạn có những bức ảnh đẹp làm từ FIV!

Hoàng Kim Hoàn

Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
Comments