Xử lý ảnh đơn giản với MS Paint

Chuyên mục tự làm, vài kinh nghiệm chia sẽ ... để bạn có thể chia sẻ ảnh trên mạng nói chung ... Hy vọng nó bổ ích cho những bạn chưa biết ... Có gì góp ý cho mình với.

Bắt đầu với cách 1

Name: B1-01.jpg Views: 440 Size: 45.1 KB

Name: B1-02.jpg Views: 439 Size: 37.9 KB

Name: B2-01.jpg Views: 441 Size: 42.3 KB

Mở theo cách 2 (xem kích thước file ban đầu kia -- up nguyên si thì lúc xem trên web bạn có thể đi uống tách cafe xong quay lại xem )

Name: B2-02.jpg Views: 446 Size: 59.9 KB

Thao tác đơn giản mà quan trọng (Save As (lưu ra một file khác) / Save (lưu đè file gốc) )

Name: B3-01.jpg Views: 442 Size: 69.5 KB

Kết quả đạt được một file nhỏ hơn rất nhiều với file ban đầu mà hình vẫn đẹp 

Name: B4-01.jpg Views: 436 Size: 50.8 KB

Hết các bước xử lý cơ bản ... (Còn tiếp ...)
Comments