Các phần mềm biên tập Video dành cho người không chuyên.

Bạn có nhiều file ảnh và video, bạn muốn biên tập, sửa chữa,..... 
Rât đơn giản. Bạn vào các link sau đây tải về và sử dụng. 
Đây là các phần mềm tôi đã chọn lọc, là dạng miễn phí hoặc đã có key. Rất dễ sử dụng.
 

Đổi tên ảnh hàng loạt 

Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt 

Tìm để loại bỏ file trùng nhau 

Chuyển đổi định dạng các loại video 

Cắt hoặc nối file video 

Chương trình in đĩa siêu mini

Sau 1 thời gian thử nghiệm tôi nhận thấy:

- Phần mềm Avimux cắt nối video rất nhanh, giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Nhưng chất lượng hình sau khi chuyển đổi bị thuyên giảm,

- Phần mềm Format factory 2.0 Chuyển đổi(cắt hoặc nối rất chậm) nhưng được cái chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt, tuy nhiên cần chú ý đến file gốc phải chuẩn để tránh việc trễ tín hiệu âm thanh sau khi chuyển đổi.

Comments