Phần mềm biên tập video độ phân giải 1024x600?

Tình hinh la lap em toi da chỉ có 1024x600. Em muon kiem phần mềm bien tap video tốt tốt, thay cho WLMV (xuat ra chậm quá Phần mềm biên tập video độ phân giải 1024x600?) nhưng ma phan mềm nào noi tieng cũng toàn doi toi thiểu 1024x768. 
Comments