Quy định chung Hội chợ BĐS 2013

QUI ĐỊNH CHUNG

THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN LẦN THỨ II

Nhà tổ chức và quản lý

Phiên giao dịch Bất động sản lần thứ II được tổ chức bởi Ban tổ chức hội chợ, Ban chỉ đạo và các Đơn vị bảo trợ.

Qui trình đăng ký tham gia

Đơn vị nghiên cứu hồ sơ Hội chợ, lựa chọn và đăng ký gian hàng.

Đơn vị gửi hồ sơ pháp lý của công ty và sản phẩm triển lãm tại Hội chợ cho Ban tổ chức, BTC sẽ thẩm định hồ sơ và trả lời đơn vị đủ điều kiện tham gia Hội chợ.

Ban tổ chức xác nhận, thông báo kinh phí gian hàng và dịch vụ cho đơn vị đăng ký.

Đơn vị đăng ký chuyển kinh phí tham gia Hội chợ cho Ban tổ chức.

Ban tổ chức gửi Thư xác nhận, Tài liệu liên quan, Sơ đồ mặt bằng gian hàng cho đơn vị tham gia Hội chợ.

Qui định về gian hàng triển lãm

Xác định vị trí gian hàng:

Trên cơ sở Bản đăng ký tham gia Hội chợ, Ban tổ chức bố trí, sắp xếp các gian hàng, đất trống theo trình tự thời gian đăng ký tham gia của các đơn vị. Việc xác định vị trí gian hàng của các đơn vị được thực hiện sao cho đảm bảo cao nhất yêu cầu của đơn vị đăng ký, phù hợp với tình hình đăng ký của các đơn vị trước đó.

Dàn dựng và trang trí  gian hàng:

Đối với gian hàng tiêu chuẩn: Các đơn vị tham gia có thể chọn nhà thầu chính thức của Ban tổ chức hội chợ để trang trí, sắp xếp gian hàng hoặc có thể tự trang trí gian hàng của mình.

Đối với đất trống: Đơn vị tham gia có thể tự thuê đơn vị dàn dựng gian hàng hoặc thuê Nhà thầu chính thức của BTC hội chợ. Trường hợp tự dàn dựng gian hàng, đơn vị tham gia đăng ký với Nhà thầu của Ban Tổ chức, thanh toán phí quản lý và đặt cọc tiền bảo lãnh thi công theo qui định của Nhà thầu.

Gian hàng:

Gian hàng tiêu chuẩn:

Gian hàng tiêu chuẩn có diện tích 9m2 ( 3mx3m ),

Gian hàng tiêu chuẩn được miễn phí 04 thẻ hội chợ,                                                              

Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm: hệ thống khung nhôm tiêu chuẩn, thảm trải gian hàng màu xanh hoặc màu đỏ, 01 bàn thông tin 1mL x 0,5mW x 0,75mH; 2 ghế; biển tên đơn vị, 1ổ cắm 5Amp/220V, bảng tên gian hàng màu xanh hoặc đỏ, chữ và số gian hàng màu trắng; 01 sọt rác.

Đất trống:

Diện tích thuế đất trống tối thiểu là 27m2,

Đơn vị thuê đất được cấp miễn phí 4 thẻ hội chợ cho mỗi 9m2,

Mỗi khu đất, Ban tổ chức chỉ làm việc với 01 đơn vị đại diện.

Hủy tham gia và Hoàn phí

Việc hủy không tham gia Hội chợ, đơn vị đã nộp kinh phí gửi văn bản cho Ban tổ chức.

Phí hủy tham gia bằng 20% tổng giá trị thanh toán đối với các trường hợp hủy trước ngày 1/9/2013;

40% tổng giá trị thanh toán đối với các trường hợp hủy trước ngày 15/9/2013.

Không hoàn trả phí đối với các trường hợp hủy sau ngày 20/9/2013.

Chi phí chuyển tiền sẽ được trừ vào phí hoàn trả. Việc hoàn phí được thực hiện sau 01 tháng sau ngày kết thúc hội chợ.

An ninh, an toàn

Các đơn vị tham gia và khách tham dự Hội chợ tuân thủ nghiêm túc các qui định về phòng chống cháy nổ, về đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật và Ban tổ chức.

Các qui định khác

Ban tổ chức có quyền từ chối việc tham gia của các đơn vị vi phạm nghiêm trọng những qui định chung tham gia Hội chợ Bất động sản lần thứ II.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

BAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ

P.905, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.35 123 198

Hotline 1: 0989 13 6666 (Mr. Thao)

Hotline 2: 0936 11 6069 (Mrs. Hà)

 

Comments