Đào tạo kỹ năng bán hàng

Bán hàng là một nghệ thuật và kỹ năng bán hàng - giao tiếp đã trở thành một kỹ năng không thể thiếu không chỉ đối với cá nhân mà còn cả một tập thể trên con đường tiến tới thành công. Một học giả nổi tiếng người Mỹ cho rằng: mỗi người để đạt được thành công chỉ có 15% là dựa vào kỹ thuật bản thân, còn 85% là dựa vào những mối quan hệ giao tiếp và khả năng xử thế của người đó”. Trong thời đại ngày nay mục tiêu để doanh nghiệp hướng tới chính làkhách hàng. Một doanh nghiệp phát triển chứng tỏ doanh nghiệp đó tiếp cận được khách hàng và hiểu được tâm lý khách hàng. Để tìm được khách hàng đã có nhưng để tìm được khách hàng và phát triển được mạng lưới khách hàng còn khó hơn, chính vì thế việc bán hàng là một nghệ thuật.

Hiểu được tâm lý của những doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng gần hơn học viện doanh nhân GED xin giới thiệu chương trình đào tạo đặc biệt:  “Sales-Pro: Kỹ năng bán hàng và giao tiếp chuyên nghiệp

Lý do bạn lựa chọn khóa học bán hàng?

Khóa học bán hàng – giao tiếp do Học viện doanh nhân GED kết hợp với tổ chức Quốc tế ILO (International Labuor Organization)  và GTZ (Chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp của Cộng hoà liên bang Đức chuyển giao), cùng với đội ngũ chuyên gia quốc tế thiết kế và biên soạn theo mô hình quản trị doanh nghiệp chuẩn cấp Quốc tế. Chương trình đã được triển khai bằng tiếng Việt (kết hợp với những thuật ngữ tiếng Anh trong kinh doanh) giúp cho học viên lãnh hội đầy đủ những thông tin của bài học.

Comments