NỘI DUNG ĐÀO TẠO LỚP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HIỆU QUẢ

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO LỚP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HIỆU QUẢ

1. Kỹ năng xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch.
2. Kỹ năng phân tích các cơ hội kinh doanh và xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp.
3. Kỹ năng định vị thị trường và khách hàng mục tiêu.
4. Kỹ năng hoạch định phát triển sản phẩm mới.
5. Kỹ năng lập dự báo nhu cầu và hoạch định sản xuất.
6. Phát triển các chiến lược Marketing và xây dựng hệ thống phân phối.
7. Kỹ năng tổ chức công việc.
8. Phân tích kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp tại Mỹ và Việt Nam.
9. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
10.Thực hành lập kế hoạch kinh doanh...

* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết, giúp học viên có thể tự lập cho mình một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh nhằm khởi đầu cho sự nghiệp kinh doanh hoặc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp. 
- Bên cạnh các kỹ năng để thiết lập kế hoạch, khóa học còn bao gồm việc phân tích kế hoạch kinh doanh thực tế của Doanh Nghiệp Mỹ & Việt Nam; trên cơ sở đó học viên được yêu cầu thực hành lập kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.

* ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
- Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất, với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
- Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
- Tài liệu học tập được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Comments