KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Công việc của bạn không hoàn thành hay không đạt được kết quả như mong muốn. Bạn không biết lý do tại sao? Vậy câu trả lời nằm ở đâu? 

Hãy kiểm tra xem:

        Bạn có lên kế hoạch thực hiện cho công việc của mình hay không? 
        Kế hoạch của bạn có được thực hiện đầy đủ các bước hay không? 


Vì nếu bạn có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng cho công việc của mình và thực hiện thành công là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề đặt ra là lên kế hoạch như thế nào? Các bước lên kế hoạch ra sao? Phân công sao cho tốt? Triển khai thực hiện và kiểm tra như thế nào?

Khóa đào tạo “Kỹ năng LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH” sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trên.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

  • Ban lãnh đạo công ty
  • Các nhà quản lý bán hàng, các giám sát bán hàng
  • Trưởng/ Phó phòng kinh doanh, phòng kế hoạch…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
 
  • Kỹ năng đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
  • Giúp học viên phát huy cao nhất hiệu quả làm việc và góp phần vào sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.
Comments