Chiến lược marketing của bạn

Xác định được ai là khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ là yếu tố cơ bản dẫn đến sự thành công của mọi chiến lược marketing. Khi đã xác định ai là khách hàng mục tiêu và biết được nhu cầu của họ, bạn sẽ thực hiện các hoạt động marketing để nhắm tới các nhu cầu cụ thể của họ và đáp ứng những nhu cầu đó.

Cần lưu ý là nhu cầu và động cơ của khách hàng luôn thay đổi và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần phản ứng nhanh đối với mọi thay đổi của nhu cầu khách hàng. Do đó cần phân tích môi trường kinh doanh cũng như các nhân tố của môi trường vĩ mô làm cơ sở cho chiến lược marketing.

Một chiến lược marketing tốt cần dựa vào điểm mạnh và tránh được điểm yếu. Nhưng quan trọng hơn là phải phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, dịch vụ điện thoại di động hướng tới tầng lớp sinh viên có khả năng thanh toán thấp thì việc cung cấp dịch vụ hoàn hảo với mức giá cao sẽ không phù hợp. Hoặc nếu nhân viên nhà hàng của bạn không đủ khả năng để phục vụ khách du lịch ở một chất lượng cần thiết, không nên thờ ơ với những khác hàng địa phương bằng cách cố gắng lôi cuốn khách du lịch mà bạn biết là dù thế nào đi nữa họ cũng không thấy thoả mãn.

Một chiến dịch thành công sẽ làm tăng nhu cầu cho sản phẩm và dịch vụ của bạn. Hãy đảm bảo là bạn có thể đối phó được. Trong ví dụ trên, một chiến dịch thành công có thể sẽ phá huỷ công việc kinh doanh của nhà hàng nếu những đoàn khách du lịch chỉ đến có một lần và những khách hàng thường xuyên lại đi ăn ở chỗ khác.

Bạn cũng cần phải có khả năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả chiến lược của bạn. Bạn cần phải biết chiến dịch đem lại giá trị cho đồng tiên hoặc có những cách để cải thiện. Tất cả những thứ bạn học được sẽ đem lại lợi ích cho những chiến dịch sau này.

Comments