Yếu tố cần thiết của một chiến lược marketing

Các tiếp cận tốt nhất để phát triển chiến lược của bạn là tập trung vào những thứ bạn có thể làm tốt (những điểm mạnh của bạn) để có thể sử dụng những điểm mạnh này để xác định và nắm bắt cơ hội. Cũng cần thiết phải tập trung vào những thứ bạn làm không tốt lắm (những điểm yếu của bạn). Điều này sẽ giúp bạn đối phó với chúng một cách có hiệu quả, bằng cách cải thiện hoặc loại bỏ hoàn toàn.

Những vấn đề chủ yếu khi thực hiện chiến lược

Tìm hiểu về công việc kinh doanh của bạn

 • Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh thật sự của bạn sẽ là độc nhất và các đối thủ cạnh tranh sẽ rất khó sao chép. Đây chính là điểm mà bạn cần dựa vào đó để xây dựng công việc kinh doanh và chiến lược marketing.
 • Có cách nào để thay đổi hoặc cải thiện bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào để có thể tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận? Nếu có, điều đó sẽ rất quan trọng để có một vai trò trong chiến lược marketing của bạn.
 • Điều gì trong môi trường kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến bạn? Hãy nghĩ đến những điều có thể xảy ra trong tương lai. Các biến đổi sẽ có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn như thế nào?

Tìm hiểu về khách hàng của bạn

 • Khách hàng của bạn cần cái gì? Họ muốn điều gì từ sản phẩm/dịch vụ của bạn? Tại sao khách hàng lại mua từ bạn mà không phải từ đối thủ cạnh tranh của bạn? Khách hàng đã hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của bạn chưa hoặc bạn có thể thay đổi không?
 • Loại khách hàng nào đóng góp nhiều nhất vào doanh thu bán hàng? Khách hàng nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất? Họ có thể không cùng một loại khách hàng và cần phải có những chiến lược khác nhau.
 • Ngoài vấn đề về giá cả, khách hàng của bạn còn quan tâm đến điều gì nữa? Chất lượng? Sự tin cậy? Hiệu quả? Giá trị của đồng tiền?
 • Cách giao tiếp tốt nhất với họ là gì? Thông qua truyền hình? Thông qua sách báo? Thông qua trang web? Thông qua thư điện tử?
 • Có khả năng phát triển dịch vụ khách hàng không? Dịch vụ khách hàng tốt sẽ giúp bạn giữ cho khách hàng lúc nào cũng vui và đồng thời sẽ đem lại những phản hồi cho sản phẩm của bạn.

Mục tiêu

 • Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn thống nhất với sự hiểu biết của bạn về công việc kinh doanh và khách hàng.
 • Sử dụng mục tiêu SMART - chi tiết, đo lường được, có thể đạt được, hiện thực và có giới hạn thời gian. Bạn muốn có lợi nhuận ngắn hạn, lợi nhuận dài hạn hay thị phần?

Bán sản phẩm và dịch vụ

 • Bạn sẽ định giá cho sản phẩm và dịch vụ của bạn như thế nào? Giá cả của bạn khác như thế nào so với giá cả của đối thủ cạnh tranh?
 • Có cách nào tốt nhất để bán và giao sản phẩm? Bạn nên sử dụng người bán buôn hay bán lẻ? Bạn nên bán sản phẩm của mình ở trong siêu thị hay ở những cửa hàng nhỏ? Nghĩ đến xem khách hàng của bạn sẽ là ai. Nếu bạn có nhiều kiểu khách hàng, bạn cần phải có khả năng bán sản phẩm tại nhiều địa điểm khác nhau và bằng các cách khác nhau.
 • Làm thế nào để bạn có thể quảng cáo sản phẩm của bạn đến với khách hàng một cách hiệu quả nhất? Bạn có nên sử dụng quảng cáo, tiếp thị trực tiếp, hội chợ, quan hệ cộng đồng, tài trợ hoặc tiếp thị trên mạng? Việc sử dụng một công cụ tiết kiệm chi phí hiệu quả như thư điện tử có ích không?

Nên nhớ rằng bạn cần phải kiểm soát hoạt động marketing của bạn. Bạn có thể cần phải thay đổi chiến lược giá, cách giao tiếp, số lượng hàng bán và nhiều thứ khác nữa. Bạn cũng cần phải kiểm soát phản ứng của các đối thủ cạnh tranh.

 

Comments