Marketing‎ > ‎Marketing online‎ > ‎

Con đường trở thành Online Marketer

Bạn đang tìm hiểu về Marketing Online ? Bạn tìm đọc rất nhiều tư liệu trên các Blog Marketing nổi tiếng? Bạn khá tự tin về kiến thức Marketing Online của mình, nhưng chưa thể sắp xếp kiến thức thành hệ thống? 

Nếu những câu hỏi trên trả lời đều là có thì bạn đang giống mình đấy.

Bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn con đường trở thành Online Marketer. Chìa khóa ở đây là làm việc và nghĩnhư một Marketer. 

Giai đoạn 1: Thành thạo công cụ của một marketer. 

Bao gồm: máy tính,  hosting, một số tên miền, một vài blog (nên dùng wordpress). 

Hiểu được luồng thông tin trên internet đi như thế nào và dùng công cụ để điều khiển nó sẽ giúp cho marketer thực hiện công việc dễ dàng hơn.

Nếu như chưa nắm bắt thông tin và cách thức một luồng thông tin vận hành như thế nào, cần phải có một giai đoạn phụ là giai đoạn học cách điều khiển luông thông tin và hiểu được sự vận hành của luồng thông tin.

Giai đoạn 2: Tư duy như một marketer thực thụ. 

Điều quan trọng nhất của việc nghĩ như một người làm marketing chính là việc tối ưu hoá và tiêu chuẩn hoá. Tiêu chuẩn tức là dùng những thứ đạt chuẩn và làm ra những sản phẩm đạt chuẩn. 
Tối ưu tức là làm mọi việc theo những phương án và quy trình tốt nhất.

Giai đoạn 3: Giải quyết bài toán thông tin trong marketing và đánh giá hiện trạng 

Giai đoạn 4: Thành thạo việc lập giải pháp marketing cho một sản phẩm bất kỳ khi đã đủ thông tin.

Giai đoạn 5: Giải bài toán tối ưu marketing và bài toán phù hợp của phương án marketing.

Giai đoạn 6: Thành thạo việc triển khai marketing và quản trị thực hiện marketing
quản lý mục tiêu marketing và điều chỉnh mục tiêu marketing.

Nếu như bạn muốn làm một nhà tư vấn marketing có sức thuyết phục, 
cần có giai đoạn 7: Học cách tư vấn marketing một cách thành thạo.

Chúc mừng bạn, bạn đang trên con đường trở thành marketer chuyên nghiệp rồi đó.

iNET
Comments