Marketing‎ > ‎Marketing online‎ > ‎

INTERNET MARKETING TRONG 1 THẾ GIỚI LUÔN THAY ĐỔI

Nếu như những năm trước các Marketer tập trung vào việc sử dụng những biện pháp, công cụ Marketing truyền thống (Outbound Marketing) và chúng tỏ ra rất hiệu quả giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh : tăng số lượng khách hàng, mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận, định vị hình ảnh/ thương hiệu. 
 

Tuy nhiên chỉ khoảng 10 năm đổ lại đây, khi các công cụ marketing truyền thống không còn hiệu quả nữa mà thay vào đó là thời kỳ của Online Marketing. Qua slide dưới, các bạn sẽ thấy thế giới luôn thay đổi và vai trò quan trọng trong việc vận dụng Online Marketing vào chiến dịch Marketing:


Comments