Marketing‎ > ‎Marketing online‎ > ‎

Marketing trực tiếp - quảng cáo tích hợp - Marketing tiết kiệm hiệu quả

Marketing trực tiếp với việc sữ dụng quảng cáo tích hợp Marketing như thư điện tử, dịch vụ tận nhà, bán hàng qua điện thoại mang lại hiệu quả tức thời

 

 

Marketing Trực Tiếp: thu hút rất nhiều nhà làm Marketing bởi nó mang về những hiệu quả tích cực là nó có thể được đo lường một cách trực tiếp. ví dụ như nếu một nhà làm Marketing gởi một triệu thư bán hàng và có hai mươi nghìn khách hàng phản hồi lại chương trình Promotion, thì nhà Marketing có thể tự tin nói rằng chiến dịch tiếp thì đã có những phản hồi.

Marketing trực tiếp: có các hình thức sau đây: Marketing trực tiếp qua thư , Marketing qua thư điện tử, Marketing tận nhà  Quảng cáo có hồi đáp, Bán hàng qua điện thoại, Phiếu thưởng hiện vật , Bán hàng trực tiếp , chiến dịch tích hợp Marketing trực tiếp qua thư:trong hình thức này người làm Marketing sẽ gửi trực tiếp thư qua bưu điện tới các khách hàng trong khu vực hoặc đến với các khách hàng trong danh mục của họ.

Marketing qua thư điện tử: trong hình thức này thì nhà làm Marketing sẽ gởi thư qua email cho các khách hàng của mình. Một điều lo âu trong hình thức Marketing này là thư rác (Spam), những thư này sẽ đẩy lùi những thư điện tử hợp pháp khác. Kết quả là sự phát triển rất nhanh chóng của thư rác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ email và IPS đã tăng hiệu quả của các chương trình chống lại nó.

Marketing tận nhà: đây là hình thức Marketing được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm tiêu dùng . Hình thức này tập trung hoàn toàn theo vùng.

Quảng cáo có hồi đáp: có hai hình là thức hợp đồng dài hạn và hợp đồng ngắn hạn Long form là hình thức sử dụng một khoản thời gian dài (khoản 30 phút) để mô tả sản phẩm thật chi tiết và short form sử dụng khoản thời gian quảng cáo ngắn (30 giây hay 1 phút) để hỏi những phản hồi của khách hàng tức khắc bằng cách gọi điện thoại hiện trên màn hình hoặc vào Website.

Bán hàng qua điện thoại: trong hình thức những người làm Marketing sẽ gọi trực tiếp qua điện thoại, ưu điểm vì điện thoại là một phương tiện giao tiếp không thể thiếu, nhanh chóng và tiện lợi không gì thay thế được, giúp tiếp cận với khách hàng, cũng như giúp khách hàng tiếp cận với nhà Marketing bất kể khoảng cách, thời gian, thời tiết,…

Phiếu thưởng hiện vật:  là hình thức sử dụng các pương tiện truyền thông được in ra để lấy thông tin phản hồi từ người đọc bằng những phiếu giảm giá cắt ra để đổi lấy tiền chiết khấu

Bán hàng trực tiếp: là hình thức bán hàng đối mặt với khách hàng thông qua các nhân viên bán hàng.

Nhà làm marketing có thể kết hợp tất cả các hình thức trên gọi là Chiến dịch tích hợp nhằm có thể đạt được những hiệu quả tối ưu nhất.

Comments