Marketing‎ > ‎Marketing online‎ > ‎

Mẫu website miễn phí từ blog - Internet Marketing

Với các blog như Blogger, Wordpress... ngoài các giao diện mặc định có sẵn của nhà cung cấp, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, tùy chỉnh thêm các giao diện bên ngoài cho blog của mình. Sau đây là 1 số trang web cho download free giao diện cho Blogger.

 
Internet Marketing Một số website download miễn phí giao diện blogger.
 

1. Btemplates
Mẫu website miễn phí từ blog - Internet Marketing

2. Gecko & Fly Blogger Templates

Mẫu website miễn phí từ blog - Internet Marketing

3. Eblog Templates

Mẫu website miễn phí từ blog - Internet Marketing

 

4. Bloggertricks Templates Galore

Mẫu website miễn phí từ blog - Internet Marketing

5. Blog Crowds

Mẫu website miễn phí từ blog - Internet Marketing

Comments