Marketing‎ > ‎Marketing online‎ > ‎

Xu thế Marketing mạng xã hội so với Marketing truyền thống

Bằng việc xây dựng chiến lược nội dung bài bản và triển khai tương tác đồng bộ trên các mạng xã hội, doanh nghiệp sẽ đạt được hiệu quả marketing bền vững so với hình thức marketing truyền thống.

 

Theo marketing.24h.com.vn Nguồn : thankiu.com

Comments