Các kỹ năng nhân viên cần có


Những Kỹ Năng Cần Có Trong Thế Kỷ XXI

Tại Mỹ, Bộ Lao động Mỹ (The U.S. Department of Labor) cùng Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ (The American Society of Training and Development) đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về các kỹ năng cơ bản trong công việc. Thành viên của ủy ban này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kinh doanh, doanh nhân, người lao động, công chức… nhằm mục đích “thúc đẩy nền kinh tế bằng nguồn lao động kỹ năng cao và công việc thu nhập cao”.

>> Tạo Ra Sự Sáng Tạo Ở Bản Thân
>> Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
>> Sự Thông Minh & Kỹ Năng Suy Xét - Điều Gì Quan Trọng Hơn Để Thành Công
>> Kỹ Năng Giao Tiếp Và Những Vấn Đề Cần Chú Ý
>> Những Kỹ Năng Quản Lý Cần Thiết Để Đạt Được Thành Công

Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc của người lao động trong thế kỷ XXI.

1. Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative Thinking)

2. Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation skills)

3. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thiết lập mối quan hệ (Communication)

kỹ năng mềm

 Các kỹ năng sống là các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai làm nghề gì cũng cần phải có. Ảnh: Internet

4. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership)

5. Kỹ năng học và tự học (Learning Ability)

6. Kỹ năng lắng nghe (Listening)

7. Kỹ năng đàm phán, thương lượng (Negotiation)

8. Kỹ năng thuyết trình và diễn giải ý tưởng (Presentation)

9. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational Effectiveness)

10. Kỹ năng phát triển cá nhân trong công việc (Personal Development)

11. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tìm giải pháp (Problem Solving)

12. Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem)

13. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)

Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện nhất định, đạt được một chỉ tiêu nhất định. Các kỹ năng có thể là kỹ năng nghề nghiệp (các kỹ năng kỹ thuật cụ thể như hàn, tiện, đánh máy, lái xe, lãnh đạo, quản lý, giám sát…) và kỹ năng sống (các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy, giải quyết vấn đề, hợp tác, chia sẻ…). Mỗi người học nghề khác nhau thì có các kỹ năng khác nhau. Nhưng các kỹ năng sống là các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai làm nghề gì cũng cần phải có.


Theo Wdr.doleta.gov/SCANS/

Trang con (30): Xem Tất cả
Comments