Ai có thể làm nhân sự?

Ai có thể làm nhân sự?

Các điều kiện chung cho một người làm nhân sự là: Tốt nghiệp ĐH, kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt. Các kỹ năng khác cũng rất cần thiết như: Soạn thảo và trình bày văn bản, kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng... 

1 Các điều kiện chung cho một người làm nhân sự là: Tốt nghiệp ĐH, kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt. Các kỹ năng khác cũng rất cần thiết như: Soạn thảo và trình bày văn bản, kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng... 

Công việc chính của những người làm nhân sự là công việc hành chính văn phòng, tổ chức hội họp, hội thảo, thương lượng và giải quyết vấn đề liên quan đến chế độ lao động, tuyển chọn nhân viên, đánh giá kết quả công việc, tạo động lực làm việc.... 

2. Làm nghề nhân sự là những người đã từng công tác trong lĩnh vực liên quan, các cấp quản lý... có bằng cử nhân chuyên môn. Nhân sự là công việc liên quan đến quản lý con người, nghề nhân sự luôn mang đến cái mới vừa tạo hưng phấn trong công việc vừa đòi hỏi người làm nghề phải có sự phân tích, phán đoán để giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với công việc. 

3. Một số yêu cầu về tính cách của người làm nhân sự: Phải minh bạch, công bằng. Vì làm tuyển dụng rất dễ gặp phải những trường hợp gửi gắm người quen, họ hàng...; dễ có cảm tình với ứng viên này hoặc không thích ứng viên kia... Nếu không rõ ràng, minh bạch, nhà tuyển dụng dễ rơi vào tình trạng nể nang, cảm tính, chọn người không đúng việc, làm tổn thất cho công ty... 

Biết lắng nghe, chia sẻ: Người làm nhân sự cũng phải luôn luôn lắng nghe những nhân viên xung quanh mình để xem nhu cầu của họ và truyền đạt đến với quản lý công ty. Cẩn thận, tỉ mỉ: Ở khâu nào trong bộ phận cũng liên quan nhiều đến giấy tờ văn bản. Do phải giải quyết khá nhiều giấy tờ nên người làm nhân sự cũng cần phải có những tính cách này để đảm bảo sự chính xác, tiết kiệm thời gian...

Theo Lao Động

Comments