Nghề nhân sự - Các kiến thức cơ bản cần phải có (VnEcon.vn)

Phần 1: Kỹ năng chuyên ngành nhân sự
1. Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực
Hiểu được mục đích và tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động phát triển tổ chức
Xác định được những kiến thức và kỹ năng được cung cấp trong chương trình học
2. Xây dựng bản mô tả công việc
Xác định cách thức xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp
3. Tuyển dụng
Thực hiện phỏng vấn ứng viên theo qui trình của doanh nghiệp
4. Thực hành chính sách nhân sự
Có thể sử dụng các bảng/ biểu mẫu trong các thủ tục nhân sự của doanh nghiệp 
5. Tính và trả lương
Thực hiện việc tính lương theo qui định của doanh nghiệp
6. Luật Lao động
Áp dụng đúng các điều khoản trong luật và các văn bản khác dưới luật trong các công việc có liên quan
Phần 2: Kỹ năng phát triển cá nhân
1. Kỹ năng tự đánh giá
Nhận biết tính cách, thái độ, hành vi của chính mình và người khác để xây dựng quan hệ tốt trong công việc. Biết cách kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Tư tin hơn và tạo niềm tin cho người khác trong công ty
2. Làm việc trong đội
Tạo ra bầu không khí làm việc có cảm hứng trong phòng ban/ bộ phận 
3. Kỹ năng hoạch định cá nhân
Lập kế hoạch công việc cá nhân. Tiết kiệm được thời gian
4. Kỹ năng giao tiếp
Biết cách giao tiếp với đồng nghiệp. Biết cách chuẩn bị trình bày và trình bày với cấp trên một cách thuyết phục.
5. Kỹ năng trình bày
Biết cách chuẩn bị trình bày và trình bày trong các buổi hướng dẫn nhân viên mới hay phổ biến nội quy/ quy định công ty
6. Tổ chức hội họp
Biết cách tổ chức các cuộc họp trong và ngoài công ty 
ĐÀO TẠO & TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC YTC
Địa chỉ: 490 Lý Thái Tổ - Phường 10 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6653 9261 – 08 6290 8243
Hotline: 0996 229 059
Email: ytc.training@gmail.com – nick yahoo: hai22021976
http://www.ytctraining.webs.com
Comments