Xếp lương viên chức theo vị trí tuyển dụng

đăng 19:08 11 thg 9, 2013 bởi Linh Pham
Ông Lý Tuấn Anh tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin. Ông làm hồ sơ xét tuyển viên chức vào ngành giáo dục của thị xã với văn bằng đại học công nghệ thông tin, theo chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên văn thư.

Theo quyết định tuyển dụng viên chức, ông Tuấn Anh được hưởng lương ngạch nhân viên văn thư (mã ngạch 01.008), bậc 1 hệ số 1,35. Mức lương hiện hưởng 1,35 x 1.150.000 = 1.553.000 đồng.

Ông Tuấn Anh hỏi, ông có được hưởng mức lương đại học theo hồ sơ dự tuyển không? Nếu được thì ông cần làm những thủ tục gì?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Tuấn Anh như sau:

Điều 20 Luật Viên chức quy định, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như ông Lý Tuấn Anh trình bày, ông đăng ký dự tuyển vào viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên văn thư và đã trúng tuyển. Đây là vị trí việc làm của người có trình độ đào tạo sơ cấp. Mặc dù ông có trình độ đào tạo đại học, nhưng ông đăng ký tuyển dụng vào vị trí nhân viên văn thư, do đó quyết định tuyển dụng đối với ông vào vị trí này là đúng với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị và đúng với yêu cầu việc làm của ông.

Căn cứ Bảng lương số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nhân viên văn thư mới tuyển dụng, được xếp lương bậc 1/12,  hệ số 1,35 là đúng quy định.

Thay đổi vị trí việc làm

Theo Điều 32 Luật Viên chức, khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, ông Lê Tuấn Anh có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo đại học công nghệ thông tin. Việc lựa chọn vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Nếu sau này ông Tuấn Anh có cơ hội được chuyển sang vị trí việc làm mới, sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới, hưởng lương theo vị trí việc làm mới.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

Comments