Quảng Ninh: Ban hành chính sách hỗ trợ nhà đầu tư vào KKT, KCN

đăng 23:56 9 thg 9, 2013 bởi Linh Pham

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chủ đầu tư KCN sẽ được hưởng tỉ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,75% nhân với giá đất được UBND tỉnh công bố hàng năm và được ổn định trong 5 năm.Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN có diện tích từ 100 ha trở lên được xét ưu tiên đầu tư kinh doanh khu đô thị hoặc khu dân cư dịch vụ hạ tầng xã hội ngoài hàng rào đi kèm KCN, có diện tích tương ứng từ 30-50% diện tích KCN. Ưu đãi này chỉ được thực hiện với điều kiện nhà đầu tư phải đáp ứng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng bằng hình hình thức ứng trước 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nhưng chủ đầu tư chỉ được ứng khoản hỗ trợ này khi đã thực hiện chi trả đạt ít nhất 50% giá trị theo phương án chi trả được duyệt.

Với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong KCN, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng và các chi phí liên quan trực tiếp cho doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc gia và quốc tế. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/lần/năm/doanh nghiệp. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng hỗ trợ 50% chi phí đi lại cho một chủ doanh nghiệp tham gia chương tình xúc tiến thương mại, đầu tư của tỉnh.

Các dự án đầu tư mới hoặc dự án mở rộng sản xuất trong KCN cũng được Quảng Ninh hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động trong và ngoài tỉnh làm việc ở KCN trong thời gian 2 năm đầu.

Comments