Công tác để chuẩn bị sự kiện


Công tác  để chuẩn bị sự kiện(tổ chức sự kiện) Thông thường, để chuẩn bị một bài diễn văn cho một thành viên ban lãnh đạo cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, cho nên bạn cần phải sử dụng nó nhiều lần chứ không phải một lần đưa lên thông tin đại chúng. Khi tổ chức sự kiện, nếu không bắt buộc phải có sự có mặt của diễn giả, thì bạn có thể dùng máy thu thanh cho phát lại những bài diễn thuyết này.

Diễn thuyết là một trong rất nhiều hình thức họp tại các công ty và cũng là một dịp để công ty công bố các vấn đề của mình. Những buổi diễn thuyết này thường được quay video để sử dụng thêm cho các hoạt động QHCC. Người ta đã chế tạo các loại băng ghi hình chuyên dụng để quay những cuộc họp như thế.

Hầu hết các công ty điều đưa thêm một số địa chỉ quan trọng vào các bài diễn thuyết có các quyển sách nhỏ có đính kèm danh thiếp có hình thức là các quyển sách nhỏ có đính kèm danh thiếp của các công ty và gửi chùng đến những phân vật có ảnh hưởng trong công chúng. Bạn cũng cần phải nhớ những bài diễn thuyết của mình đến tòa soạn có uy tín. Các tờ báo uy tín đó dẽ đánh giá và phân tích nội dung và sẽ cho đăng những bài có chất lượng nhất.

Bạn cũng cần phát hành những bài diễn thuyết này ra nước ngoài nữa. hãy nhớ rằng nhân viên của bạn ở ngoài chính là những người là QHCC tiên phong cho bạn. nhân viên phải có thông tin thì mới giúp được bạn. Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng băng video dùng cho truyền thông trong nội bộ thay vì thuê các kênh truyền hình hoặc các phương tiện nghe nhìn hiện đại khác. Bạn cũng nên thường xuyên xem lại các băng video này nghiêm cứu , phân tích để rút ra những kinh nghiệm tốt nhất cho những lần soạn diễn thuyết sau này. Tiến hành phóng vấn sau buổi diễn thuyết sẽ giúp bạn có được những nhận xét góp ý rất bổ ích cho lần soạn diễn thuyết.

Comments