Kênh truyền thông đối với sự kiện


Kênh truyền thông đối với sự kiện(tổ chức sự kiện) Kênh truyền thông là con đường riêng biệt hoặc công cộng để truyền thông điệp từ người gửi đến người nhận, từ đó thông tin truyền tải tới đông đảo công chúng. Hiện nay trên các kênh thông tin chủ yếu là các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay trên các thông tin đại chủ yếu là các phương tiện chuyên biệt mà ai cũng có thể đăng ký hay bắt sóng.

Những kênh chuyên biệt thường do một cá nhân hay một nhóm người sử dụng điều quan trọng là phương tiện truyền đạt có thể là người , có thể in ấn hay điện tử.

>>Tiếp cận thông tin đại chúng trong sự kiện

Việc xác định phương tiện in ấn và điện tử theo loại hình phương tiện thu hay phát có vẻ chủ quan, khiên cưỡng vì nó đề cập tới số người theo dõi có chủ định chứ không đề cập đến bản thân các phương tiện này.

Một số công chúng của các tổ chức bên ngoài như cổ đông hay sinh viên các trường đại học tự coi mình là thành viên của tổ chức bên trong

Những bộ phận cấu thành của mạng internet thư điện tử là phương tiện riêng biệt chứ không phải công cộng.

Trong quan hệ công chúng còn một hình thức phân loại phương tiện thông tin đại chúng nữa, đó là loại kiểm soát thì thông tin đưa đến mọi người sẽ được đảm bảo.

Không bất kì một sự thay đổi nào do lỗi kỹ thuật hay con người. Nhưng cùng với việc bùng nổ thông tin toàn cầu trên các phương tiện thông tin điện tử, nhiều người tiếp cận thông tin một cách không chủ định.

Vd: các thương vụ mà các công ty, tập đoàn  truyền hình đưa qua vệ tin tới tất cả mọi người trên thế giới nhưng thường thì những thông tin dạng này chủ yếu phục vụ cho người dân ở nơi sản phẩm được sản xuất và quảng cáo.

Vd khác thông tin luôn có sẵn trong các ngân hàng dữ liệu, phần lớn thông tin này phục vụ cho các khách hàng  riêng biệt nhưng ngay cả khách hàng không chủ định cũng nhận được thông tin và sử dụng chùng theo các mà các nhà xuất cũng không thể ngờ tới.

phương tiện thông tin không kiểm duyệt, do thiết bị công nghệ dẫn tới sai lệch thông tin.

Thách thức lớn chính là việc các phương tiện thông tin đại chúng như tổ chức  không biên giới và thông tin có khả năng đến với những khách hàng hiểu đươc chúng.

Định hướng kênh, những người chuyên về quan hệ công chúng cần phải cố gắng thiết kế những thông điệp đặc thù.

Thông điệp cùng với yếu tố kịp thời, ngân sách sẽ quyết định loại phưong tiện thông tin đại chúng phù hợp. nhìn chung người ta thường sử dụng loại phương tiện hỗn hợp và một điều quan trọng cần tình đến là việc lựa chọn giữa phương tiện có kiểm soát hay không kiểm soát.

Bảng thông báo chính là một trong những phương tiện có kiểm soát. Bạn phải kiểm soát toàn bộ nội dung và hình thức thông tin, thậm chí cả vị trí đặc nó nữa vì anh đã mua một khoảng không gian nhất định.

Mặt khác truyền hình là một phương tiện không thể kiểm soát vì ngay cả khi bạn kiểm soát  thì thông tin của bạn cũng không thể kiểm soát được bối cảnh của nó.

Mặc dù vậy một đoạn quảng cáo hay một thông báo rộng rãi lại được coi là có kiểm soát vì người vì người tạo ra nó có thể nắm bắt toàn bộ thông điệp cần đưa ra.

Comments