Kỳ họp thường niên thứ 10, Hội đồng Xúc tiến du lịch Châu Á, tháng 9 năm 2012

đăng 16:16 31 thg 7, 2013 bởi Linh Pham   [ đã cập nhật 19:39 31 thg 7, 2013 ]

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN XI HỘI ĐỒNG XÚC TIẾN DU LỊCH CHÂU Á – 2012 (từ ngày 09 đến 13/10/ 2012)


Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC 21) được thành lập tháng 10 năm 2001 theo sáng kiến của chính quyền thành phố Tokyo. Các thành phố thành viên gồm: Beijing, Bangkok, New Delhi, Hà Nội, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Singapore, Taipei, Tokyo và Yangoon. Mục đích chung của Mạng lưới được xác định là “Vì sự thịnh vượng và phát triển của châu Á”:

Hội nghị thường niên lần XI hội đồng xúc tiến du lịch châu Á- 2012 với chủ đề: "Du lịch- Nguồn sức mạnh để phát triển bền vững" được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 13/ 10/ 2012 tại Khách sạn Horison Hà Nội, 40 Cát Linh, Hà Nội, Việt Nam

 

Hàng năm, hội nghị toàn thể CPTA cùng với triển lãm bên lề được tổ chức luân phiên tại một thành phố thành viên với mục tiêu tăng cường hợp tác, phát triển ngành du lịch của các thành phố thành viên. Đồng thời đánh giá những công việc đã triển khai, hoạch định và thống nhất kế hoạch dự án mới, đề xuất các giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các thành phố, các tổ chức, hiệp hội nghề liên quan, các doanh nghiệp du lịch…nhằm phát triển du lịch của các thành phố thành viên. Sau mỗi Hội nghị, toàn thể Hội đồng biểu quyết lựa chọn một thành phố thành viên đăng cai Hội nghị năm tiếp theo và thống nhất thông qua nội dung tuyên bố chung.

Để tổ chức thành công Hội nghị CPTA XI năm 2012 góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của ngành du lịch Việt Nam nói chung và vị thế của Thành phố Hà Nội nói riêng - Thành phố Anh hùng – Thành phố Vì hòa bình trong khu vực và quốc tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối phối hợp với Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội (Đại diện là công ty CP Megalink) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị thường niên CPTA XI năm 2012.

Thông qua Hội nghị này, bạn bè quốc tế sẽ có dịp tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng - một thành phố năng động, thân thiện mến khách và đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Comments