SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Về số báo này

Những đổi mới trong công nghệ thông tin đã đưa thế giới đến với một kỷ nguyên của các phương tiện truyền thông dân chủ, trong đó con người được tiếp cận với tin tức và thông tin mà không bị giới hạn bởi những rào cản truyền thống là thời gian và khoảng cách địa lý. Sự đổi mới này đã làm xuất hiện các loại phương tiện truyền thông mới, với những hình thức phân phối, mua bán và sử dụng thông tin mới. Những khoảng cách truyền thống giữa khán giả và các cơ quan truyền thông đã bị vượt qua khi người dân tiếp cận những diễn đàn mà từ đó họ có thể bày tỏ những ý tưởng và quan điểm của mình, không cần phải qua các tập đoàn truyền thông và chính phủ - là những cơ quan gác cổng về thông tin từ xa xưa.

Những phương tiện truyền thông đã được thiết lập – báo chí và phát thanh, truyền hình - cố gắng để thích ứng với một môi trường mới, ngay khi những người sử dụng các phương tiện truyền thông nắm giữ lãnh địa riêng của mình trong lĩnh vực thông tin để tạo ra một hình thức báo chí có sự tham gia của nhiều người.

Những chuyên gia và những người tiên phong trong các công nghệ đang thay đổi này chia sẻ quan điểm của họ trong những trang tiếp theo của số báo này, đồng thời mô tả sự ra đời của những đổi mới và đưa ra một viễn cảnh về những gì có thể diễn ra.

Dale Peskin và Andrew Nachinson thuộc Trung tâm Phương tiện Truyền thông của Viện Báo chí Hoa Kỳ hình dung về một xã hội thông tin mang tính cộng tác trong một hình mẫu mà họ gọi là “We Media” (Chúng tôi - Giới truyền thông). Người tiên phong về viết tin trên các trang web Dan Gillmor mô tả cách thức một loại hình báo chí mới ảnh hưởng đến các sự kiện công cộng. Chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình Jeff Gralnick trình bày góc nhìn cận cảnh về loại hình mới này. Daniel Larkin giải thích cách thức Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Chính phủ Hoa Kỳ giải quyết các khiếu nại về hoạt động lừa đảo và tội phạm trên mạng, những hoạt động này phát triển cùng tốc độ với những đổi mới về công nghệ và phương tiện truyền thông.

Những người nói trên và các chuyên gia khác cùng chia sẻ quan điểm trong tạp chí “Sự trỗi dậy của các phương tiện truyền thông” này.
Comments