Lớp kiến thức và phương pháp truyền thông về dạy nghề

QĐND Online – Sáng 25-10, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông thực hiện Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 trên báo chí”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện các nhà quản lý, xây dựng chính sách, các chuyên gia về truyền thông và đại diện các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền khu vực phía Bắc.

QĐND Online – Sáng 25-10, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông thực hiện Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 trên báo chí”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện các nhà quản lý, xây dựng chính sách, các chuyên gia về truyền thông và đại diện các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền khu vực phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hội thảo.

Mục đích của cuộc hội thảo nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, phương pháp truyền thông hiệu quả về dạy nghề, định hướng triển khai Chiến lược phát triển Dạy nghề kỳ 2011-2020 theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ cho các cơ quan báo chí; chia sẻ và trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà báo; đồng thời tạo điều kiện để các phóng viên có điều kiện đi các cơ sở dạy nghề, các địa phương tìm hiểu về các mô hình, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tế, phản ánh đúng về thực trạng công tác dạy nghề hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về dạy nghề.

Tin, ảnh: Duy Hồng

Comments