Hướng dẫn tổ chức các sự kiện truyền thông

Tiểu nội dung 3.1: TVXNTN và Giảm hại

A.    Hướng dẫn tổ chức khai trương phòng VCT

1.    Mục đích của buổi khai trương:

-    Tuyên bố việc phòng VCT chính thức đi vào hoạt động
-    Quảng bá về các dịch vụ của phòng VCT tới nhóm đối tượng đích, các mạng lưới, tổ chức, cơ quan có liên quan.
-    Ra mắt đội giảm hại của dự án (nếu có thể kết hợp trong buổi khai trương)

2.    Dự kiến các khách mời tham dự buổi khai trương:

-    Ban Quản lý dự án Trung Ương (đối với một vài tỉnh tổ chức đầu tiên: Hải Dương, Điện Biên….)
-    Đại diện CCRD
-    Ban Quản lý dự án tỉnh
-    Đại diện Sở Y tế tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDs tỉnh
-    Đại diện Ủy ban nhân dân phường, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, ban ngành liên quan của quận/huyện và phường, xã.
-    Đội nhân viên tiếp cận cộng đồng và giảm hại 
-    Đại diện nhóm thanh niên giáo dục viên/giáo dục viên đồng đẳng của dự án
-    Đại diện câu lạc bộ/nhóm giảm hại của dự án khác trên cùng địa bàn dự án
-    Đại diện mạng lưới người nhiễm (VNP+) tại tỉnh
-    Báo chí của tỉnh, truyền hình tỉnh, chương trình “60 phút Bạn và Tôi”

3.    Nội dung chủ yếu:

-    Giới thiệu Dự án và dịch vụ TVXNTN, trong đó nhấn mạnh về dịch vụ của phòng TVXNTN, lợi ích của dịch vụ đối với đối tượng đích và cộng đồng. Chú ý nêu rõ Thù lao giới thiệu khách hàng là 20.000 đ/người.
-    Đọc quyết định thành lập phòng TVXNTN
-    Ra mắt toàn bộ nhân viên phòng TVXNTN (nêu rõ nhiệm vụ của từng người).
-    Đại diện nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng (ra mắt) và phát biểu cam kết giới thiệu khách hàng đến dịch vụ TVXNTN
-    Đại diện nhóm mạng lưới người nhiễm (VNP+) phát biểu sự cam kết phối hợp hoạt động với phòng TVXNTN ( giới thiệu khách hàng đến TVXNTN, tư vấn và hỗ trợ sau xét nghiệm)
-    Lãnh đạo Sở Y tế (hoặc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS) phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Phòng TVXNTN
-    Đại diện Ban quản lý dự án Trung ương (nếu có) phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho BQLDA tỉnh và Phòng TVXNTN. 
-    Đại diện CCRD phát biểu
-    Cắt băng khai trương.


4.    Những hoạt động cần chú ý khi triển khai:

-    Địa điểm tổ chức: Hội trường/Phòng TVXNTN (Lễ khai trương có thể được tổ chức ngay tại Phòng TVXNTN hoặc ở một địa điểm gần đó. Sau khi dự lễ, các đại biểu, khách mời có thể đến chứng kiến việc cắt băng khánh thành tại Phòng TVXNTN)  
-    Bố trí văn nghệ chào mừng (nên phối kết hợp với hoạt động truyền thông trong dự án)
-    Chuẩn bị băng zone, khẩu hiệu 
-    Chuẩn bị phông chữ “Lễ khai trường Phòng Tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tự nguyện“ tại hội trường. 
-    Phát tờ rơi kèm theo phiếu giới thiệu khách hàng cho các khách mời tại cả hội trường và phòng TVXNTN. 
-    Sử dụng các sản phẩm truyền thông của dự án trước, trong và sau khi khai trương như: chiếu các spot truyền hình trên TV, bài hát của dự án, quảng cáo trên chương trình “60 phút Bạn và Tôi”, dán các poster,  …
-    Bố trí 01 bàn để trưng bày và phát Bao cao su, Bơm kim tiêm, tài liệu truyền thông, phiếu giới thiệu khách hàng, trang trí bằng lẵng (bát) hoa  ….. tại phòng TVXNTN liên tục trong vòng 01 tuần.
-    Chuẩn bị quà tặng (Ví dụ: Bàn chải đánh răng, hoặc xà phòng thơm, bánh kẹo…) cho 50 hoặc 100 khách hàng đầu tiên tùy theo kinh phí, đặc thù của từng địa phương. Lưu ý: không phát tiền cho khách hàng.

B.    Hướng dẫn tổ chức các buổi họp với lãnh đạo địa phương và các tổ chức đoàn thể:

1.    Mục đích:

-    Giới thiệu về dự án
-    Giới thiệu về phòng VCT và lợi ích của nó đối với cộng đồng
-    Kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp của lãnh đạo địa phương và các tổ chức đoàn thể cho hoạt động của phòng VCT.

2.    Gợi ý thành phần tham dự:

-    Hội phụ nữ

-    Đoàn thanh niên
-    Hội nông dân
-    Lãnh đạo địa phương: chủ tịch, bí thư quận, huyện, phường, xã; đại diện công an huyện/phường/xã, đại diện trung tâm y tế…
-    Đại diện trung tâm phòng chống AIDS

3.    Số lượng: tùy thuộc vào tỉnh.


C.    Hướng dẫn tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ các tụ điểm giải trí, doanh nghiệp có nhiều thanh niên, nhà trường…

1.    Mục đích:

-    Giới thiệu về dự án và phòng VCT
-    Giải thích về các dịch vụ của phòng VCT và những lợi ích của nó đối với từng đối tượng

2.    Thành phần tham dự: Nên chia làm 3 nhóm như sau:

a.    Nói chuyện/thảo luận nhóm với chủ các quán Karaoke, nhà hàng hoặc các tụ điểm giải trí khác
b.    Nói chuyện/thảo luận nhóm với chủ các doanh nghiệp có nhiều thanh niên và đại diện công đoàn của doanh nghiệp 
c.    Nói chuyện/thảo luận nhóm Đại diện đoàn thanh niên các trường cao đẳng, trung học dạy nghề

3.    Số lượng: Số lượng mỗi cuộc tùy thuộc vào mỗi tỉnh.

Comments