Sẵn sàng xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu nội bộ, đồng hóa thương hiệu, liên kết thương hiệu, quản lý thương hiệu – chính là những gì bạn sẽ làm. Một điểm là, chương trình cam kết thương hiệu, chiếm lấy tâm trí của nhân viên vì thế khách hàng có thể nhận thấy được sự khác biệt về thương hiệu, nhưng những loại chương trình như thế luôn tập trung quá nhiều vào nội bộ hơn là phát tán đến cho khách hàng.

 

Những chương trình cam kết thương hiệu thành công luôn giáo dục và cho phép nhân viên thể hiện được thương hiệu trong vai trò hàng ngày của họ. Họ nâng thương hiệu lên vị trí trung tâm, nơi mà nó trở thành tiêu điểm của tất cả mọi việc, cả công ty và nhân viên đều nghĩ và làm vì nó. Với một cách nghĩ mới, thương hiệu trở nên không chỉ là phương tiện truyền thông với thế giới bên ngoài mà còn là trung tâm của chọn lựa và quyết định. Kết quả là một sự biến đổi trong hoạt động của công ty và quan trọng hơn đó là việc đưa sự trải nghiệm khác biệt đến với khách hàng. Nói thì dễ hơn là làm. Đặt thương hiệu vào trung tâm của việc kinh doanh là một nổ lực lâu dài không phải chuyện một sớm một chiều. Có rất nhiều thứ phải được kiểm tra lại như là quá trình hoạt động, cấu trúc công ty, huấn luyện, những nhà lãnh đạo chủ chốt và mức thưởng cho nhân viên.

 

Nếu bạn muốn hướng tới phân phối cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt thì chương trình cam kết thương hiệu phải đạt được ba điều. Đầu tiên, phải giúp mọi người hiểu được vai trò của họ trong việc quảng bá thương hiệu thông qua những trải nghiệm của khách hàng. Thứ hai, phải giúp cho họ hiểu và say mê thương hiệu như thế họ mới được thúc đẩy để làm những gì được yêu cầu. Và thứ ba, phải cung cấp những cách để mọi người có thể đắm mình vào những trải nghiệm của thương hiệu.

 

Tiếp xúc khách hàng

 

Mỗi khi thương hiệu của bạn tiếp xúc với một khách hàng, một cơ hội được tạo ra cho công ty để xây dựng mối quan hệ, tạo nên sự liên kết cảm xúc, tìm được sự tin cậy và đem lại lòng trung thành. Những nhân viên thường bận rộn với các hoạt động của doanh nghiệp và quên nghĩ đến khách hàng. Họ cần phải được nhắc nhở về điều đó.

 

Một biểu mẫu về khách hàng là cách hữu ích nhất để nhân viên hiểu được mối liên hệ họ đã xây dựng với khách hàng. Bằng cách vạch ra những khoảng mà khách hàng tiếp xúc với thương hiệu của bạn, nó giúp cho nhân viên hình dung được vai trò cụ thể của họ trong việc phân phát ảnh hưởng của thương hiệu. Ví dụ, nhân viên chịu trách nhiệm về tiếp xúc với khách hàng hoặc cung cấp mạng lưới dịch vụ cần phải nhận ra vai trò phân phối lời hứa thương hiệu lớn hơn cả dịch vụ khách hàng và kinh doanh.

Comments