Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Là hệ thống nhận diện thương hiệu toàn diện, nhằm chuẩn hoá hình ảnh, logo của thương hiệu, chuẩn phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước để thương hiệu luôn có sự đồng nhất trong thiết kế tạo ra những đặc điểm riêng biệt, giúp người nhìn nhận biết, phân biệt thương hiệu mình với hàng ngàn thương hiệu khác trên thị trường.

Tư vấn thiết kế thương hiệuLà các ấn phẩm quảng cáo như Logo, poster, brochure, leaflet, banner, streamer, letter, guidebook, Name Tags, Name card box, Mediabackup, Folder, Flag, coaster and glass, DVD & Cover DVD……được tập hợp từ những ý tưởng sáng tạo để thể hiện định vị thương hiệu bạn.

tư vấn thương hiệuHTND Thương Hiệu hiệu mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc Văn hóa riêng. Điều cần thiết để phát huy tính hiệu quả của một HTND Thương hiệu là tính đại chúng cao.

Một công ty mạnh đánh giá một thương hiệu mạnh.

Tùy thuộc vào mức độ hoạt động của mỗi công ty và sản phẩm đến người tiêu dùng như thế nào để công ty đó đưa ra kế hoạch cụ thể để thiết kế ra những ấn phẩm thương hiệu riêng ang bản sắc của mình.

Một hệ thống nhận diện thương hiệu đẹp, được đánh giá cao còn tùy thuộc vào chính sự cảm nhận của khách hàng, tính quảng bá  của thương hệu đó, lét riêng biệt trong thương hiệu và tính quyết định về màu sắc thương hiệu, với người tiêu dùng, với chính đối thủ cạnh tranh của bạn. Nếu bạn đã quan tâm tới hệ thống nhận diện thương hiệu là gì và cần thiết kế như thế nào với thương hiệu thì bạn lên xem bài màu sắc với thiết kế thương hiệu

Comments