Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của thương hiệu. Bao gồm: Tên thương hiệu (Brand Name), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Namecard), Website, Cách bố trí biển hiệu tại văn phòng trụ sở, cơ quan, Đồng phục – Bảng tên….. Để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cần xây dựng một hệ thống liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố trên.

Mục tiêu của Hệ thống nhận diện thương hiệu không chỉ là tạo sự nhận biết, sự khác biệt, thể hiện cá tính đặc thù doanh nghiệp mà còn nhắm đến việc tác động đến nhận thức, tạo cảm giác về quy mô của doanh nghiệp là lớn, tính chuyên nghiệp là cao của doanh nghiệp đối với khách hàng và công chúng.

Thông thường hệ thống nhận diện thương hiệu sẽ bao gồm các yếu tố cơ bản sau đây:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

- Biểu tượng ( Logo)
- Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
- Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
- Danh thiếp
- Giấy viết thư
- Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
- Hóa đơn
- Thẻ nhân viên
- Tài liệu thuyết trình
- Đồng phục

3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

4. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu

5. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trong truyền thông marketing
-  Ấn phẩm quảng cáo
- Thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm
- Quảng cáo trên truyền hình (tư vấn)
- Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển
- Hàng khuyến mại
- Website và vỏ đĩa CD

Comments