Tổ chức hệ thống nhận diện thương hiệu tiêu biểu

Khi mà Thương hiệu được cảm nhận bằng lý trí và tình cảm. Những đặc điểm nhận diện hữu hình của Thương hiệu được tác động trực tiếp đến xúc cảm của con người, tạo nên sự hình dung một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất về Thương hiệu. Đây được xem là cách "ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất" đối với những chiến lược truyền thông Thương hiệu. Hệ thống nhận diện Thương hiệu được bắt đầu bằng tên (Brand name) và Biểu trưng (Logo) Thương hiệu, nó được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của Thương hiệu, từ những ứng dụng cơ bản nhất trong kinh doanh là tấm Danh thiếp cho đến một website hay một chiến lược quảng cáo rầm rộ. Hệ thống nhận diện Thương hiệu làm tăng thêm nhận thức về Thương hiệu, xây dựng tính ổn định và vị thế của Doanh nghiệp trên thương trường. Hệ thống nhận diện Thượng hiệu mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc Văn hóa riêng. Điều cần thiết để phát huy tính hiệu quả của một HTND Thương hiệu là tính đại chúng. Hệ thống nhận diện Thương hiệu là một công cụ quảng bá Thương hiệu hữu hiệu, nó là một tài sản cần phải được chăm sóc, quản trị và đầu tư một cách sâu rộng và dài lâu.

Để thực hiện thiết kế bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho Quý vị, bộ phận thiết kế của chúng tôi phải thực sự nghiêm túc đầu tư tìm kiếm ý tưởng thiết kế sao nhằm tạo ra các mối liên kết chung nhất giữa các ấn phẩm, tài liệu thiết kế.

 

Thông thường một bộ hệ thống nhận diện thương hiệu chúng tôi thiết kế bao gồm:
1. Bộ cẩm nang Logo
- Hướng dẫn chi tiết logo: Quy định về khoảng cách giữa các phần tử trong Logo
Kích thước đề nghị cho logo
- Khoảng trống đề nghị cho logo
- Quy định về màu sắc Logo 
- Quy định đổi ngược màu: Trường hợp Logo nằm trên nền màu
- Quy định một màu: Trường hợp Logo được In một màu
- Những chi tiết sai khi sử dụng logo
- Font chữ sử dụng
- Quy định hệ thống nhãn con: Sử dụng những logo hiện tại cho các dự án, quy định hệ thống mầu sắc, chuẩn logo cho các loại dự án hoặc công ty con, nhãn hiệu hàng hóa do thương hiệu sở hữu.

bo nhan dien thuong hieu flash

Comments