Xúc tiến đầu tư

Xúc tiến đầu tư có thể hiểu là tổng thể các biện pháp, các hoạt động nhằm định hướng nhà đầu tư nước ngoài đến với các cơ hội đầu tư tại một quốc gia hay thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư vào một nước

Cần phân biệt giữa xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư. 2 hoạt động này có yêu cầu chuyên môn chung trong về marketing và kiến thúc về thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, xúc tiến thương mại giúp cho các công ty trong nước tìm được thị trường ở nước ngoài, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các công ty nước ngoài xâm nhập vào thị trường trong nước

- Xúc tiến đầu tư là việc thuyết phục những người lãnh đạo cao nhất của một công ty chuyển các nguồn lực ra nước khác trung và dài hạn

Vai trò của công tác xúc tiến đầu tư đối với thu hút đầu tư nước ngoài
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Xúc tiến đầu tư đóng vai trò như cầu nối
Đầu tư là hoạt động có vốn lớn và vốn này đọng trong suốt quá trình đầu tư, thu hồi vốn lâu nên chịu tác động của các yếu tố không ổn định: thiên nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế. Giá trị của hoạt động đầu tư rất lớn và thành quả là công trình hoạt động ngay tại nơi nó tạo dựng nên do đó các điều kiện về địa lý, địa hình tại đó có ảnh hưởng lớn.

Do những đặc điểm trên nên nhà đầu tư cần xem xét tính toán toàn diện tất cả khía cạnh thị trường, kinh tế kỹ thuật, kinh tế tài chính, điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, pháp lý có liên quan. Do đó xúc tiến đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư trả lời những câu hỏi trên để đưa ra quyết định cuối cùng.