Chấn chỉnh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Chiều 26-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 12-2012, thảo luận về đánh giá tổng thể tình hình đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, định hướng chính sách đến năm 2020 và những giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng.

Từ nay đến năm 2020, Chính phủ đưa ra ba định hướng chung đối với công tác thu hút FDI. Cụ thể, cần có quy hoạch, lựa chọn các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường, sản phẩm có sức cạnh tranh cao và phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế của từng vùng, từng ngành; thu hút các dự án quy mô lớn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, DN phụ trợ; chuyển dần thu hút FDI với lợi thế giá nhân công rẻ sang cạnh tranh bằng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Để thực hiện được những định hướng trên, Chính phủ sẽ thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư; chấn chỉnh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; hoàn thiện quy trình kiểm soát máy móc, thiết bị nhập khẩu và môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước sau cấp giấy chứng nhận đầu tư; nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư nước ngoài tầm quốc gia để đủ thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Nếu không cải cách, đổi mới môi trường thu hút đầu tư thì chắc chắn sẽ tụt hậu, không thể cạnh tranh được trong bối cảnh các nước trong khu vực liên tục có những chính sách cởi mở thu hút đầu tư. Yêu cầu đặt ra là môi trường, chính sách thu hút đầu tư của ta không thua kém so với các nước trong khu vực…". Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành cần rà soát để sửa chữa kịp thời những chính sách không còn phù hợp, tập trung vào các chính sách về phí, thuế, giải phóng mặt bằng.  

 

 

Theo PV (HNM)
Comments