Phương pháp Xúc tiến đầu tư

Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng nhằm tìm kiếm các nguồn vốn, công nghệ và năng lực quản lý phù hợp cũng như chia sẻ rủi ro trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương và kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty cổ phần Kết nối Đầu tư Việt Nam phối hợp với các đối tác có năng lực trong và ngoài nước giới thiệu dịch vụ xúc tiến đầu tư cho các địa phương, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp.
 

Dịch vụ xúc tiến đầu tư của chúng tôi bao gồm xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư; xây dựng hệ thống tài liệu quảng bá; tổ chức các hoạt động quảng bá; đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư; giới thiệu và hỗ trợ nhà đầu tư.

Lợi thế kinh doanh của Công ty cố phần Kết nối Đầu tư là sở hữu một mạng lưới khách hàng rộng lớn và đa dạng; phương thức kinh doanh chuyên nghiệp; tăng cường các hoạt động tư vấn kỹ thuật; hệ cơ sở dữ liệu trực tuyến, phong phú và đa dạng, khả năng chia sẻ rủi ro và sở hữu đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm. 
 

Phạm vi Dịch vụ

1. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư
• Phân tích các đặc điểm, định hướng phát triển của địa phương, ngành 
• Phân tích SWOT về môi trường đầu tư
• Xác định lợi thế cạnh tranh và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư
• Đề xuất các biện pháp và công cụ xúc tiến đầu tư
• Xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức thực hiện và giám sát

2. Xây dựng hệ thống tài liệu quảng bá
• Xây dựng kế hoạch tổng thể về tài liệu quảng bá đầu tư
• Thẩm định và xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư
• Thực hiện Chuyên san quảng bá cơ hội đầu tư (kết hợp với Báo Đầu tư)
• Thiết kế, vận hành các công cụ xúc tiến đầu tư (video, brochure, website…)
• Xây dựng các chương trình quảng cáo

3. Tổ chức các hoạt động quảng bá
• Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư (xây dựng chương trình, hỗ trợ tổ chức, mời khách, tổ chức các hoạt động truyền thông liên quan…)
• Đoàn công tác xúc tiến đầu tư ngoài nước (xây dựng chương trình, thu xếp các cuộc gặp, các buổi trình bày, điều phối, hậu cần…)
• Quảng bá trên các công cụ truyền thông (báo chí, website…) về đầu tư
• Quảng bá trên kênh truyền thông chuyên biệt của Vietnam Invest Network (các cổng thông tin www.InvestinVietnam.vn và www.IndustrialZone.vn)
• Gửi thư điện tử, tờ rơi tới khách hàng tiềm năng
• Hỗ trợ tổ chức các chương trình hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại và đầu tư
• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quan hệ công chúng (PR) khác

4. Đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư
• Các quan niệm và bản chất của Đầu tư nước ngoài
• Chiến lược xúc tiến đầu tư, cơ quan xúc tiến đầu tư, đối tác xúc tiến đầu tư
• Xây dựng hình ảnh địa phương và các công cụ xúc tiến đầu tư
• Xác định đối tượng mục tiêu và cơ hội thu hút đầu tư
• Hỗ trợ nhà đầu tư, giám sát và đánh giá các hoạt động xúc tiến đầu tư
• Sử dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư

5. Giới thiệu nhà đầu tư
• Đại diện phát triển dự án cho địa phương/ngành/doanh nghiệp
• Tổ chức gặp gỡ với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp để tìm hiểu cơ hội đầu tư, địa điểm dự kiến đầu tư cũng như các hình thức ưu đãi đầu tư
• Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu nhà đầu tư phù hợp
• Tổ chức khảo sát các địa điểm đầu tư tiềm năng
• Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án đầu tư
 

Comments