Đầu tư, Du lịch, Thương mại bàn cách xúc tiến

Hoạt động xúc tiến cấp trung ương đã được tổ chức tại các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thể thao văn hóa và Du lịch. Tại địa phương, mỗi ngành nói trên cũng được các sở và ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp.. triển khai. Nhưng đến nay, chưa có được sự gắn kết và thống nhất nhằm đem lại hiệu quả trong công tác xúc tiến

Mặc dù ngành Du lịch và ngành Thương mại chỉ là khách mời, song đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn và nhiều ý kiến đóng góp tích cực đã được đưa ra tại Hội nghị này.

Đại diện Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), ông Nguyễn Việt Hà thừa nhận “dẫu đã nhận thức cộng tác gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư là cần thiết và quan trọng, ban đầu đã có những sự phối hợp trong một số hoạt động, song cho đến nay, sự phối hợp của hai ngành cũng chỉ dừng lại ở các vụ việc cụ thể, chưa có sự chỉ đạo thống nhất và thiếu tính kế hoạch”

Ngành du lịch có nhiều tiềm năng chưa được đầu tư

Trong khi đó, hoạt động xúc tiến du lịch và hoạt động xúc tiến đầu tư bản thân nó đã có mối quan hệ khăng khít. Hoạt động xúc tiến đầu tư có vai trò thúc đẩy đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng cho ngành du lịch song đến nay hai ngành này vẫn ở tình trạng “mỗi người đi một đường”. Ông Hồ Việt Hà – Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cho rằng trong thời gian tơírất cần một sự phối hợp giữa hai ngành trong hoạt động xúc tiến.

Ông Hà cũng đưa ra ý kiến về việc 3 ngành cần sớm thực hiện xây dựng cơ chế phội hợp chia sẻ thông tin, phối hợp xây dựng kế hoạch hàng năm về xúc tiến, lập tổ công tác liên ngành cũng như cần thiết phải xây dựng một cơ chế phối hợp về xúc tiến giữa các ngành tài các địa phương.

Một thực tế khác là việc tổ chức mô hình cơ quan xúc tiến đầu tư cũng như cách thức triển khai công tác xúc tiến là chưa có sự thống nhất giữa địa phương và trung ương.

Về vấn đề này, Ông Nguyễn Quang Đức - Giám đốc Trung tâm XTĐT, TM&DL tỉnh Lào Cai cho rằng hiện nay ở cấp trung ương, ba ngành có ba cơ quan xúc tiến, nhưng ở cấp địa phương mỗi ngành tổ chức một kiểu. Có tỉnh tổ chức gộp cả ba ngành thành một trong khi đó ở một số địa phương lại có một cơ quan xúc tiến độc lập ở mỗi ngành. Có cơ quan xúc tiến trực thuộc tỉnh, song cũng nhiều cơ quan trực thuộc các sở, ban quản lý.

Tuy nhiên, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thư trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc tổ chức mô hình ở mỗi địa phương cũng có tính đặc thù. Như TP Hồ Chí Minh, trong vòng 20 năm qua thu hút hơn 2600 dự án FDI thì việc tổ chức mô hình lớn là cần thiết, nhưng một số địa phương như Hà Giang, Điện Biên…thì cũng cần nghiên cứu để tổ chức một cách đặc thù riêng.

Còn theo Ông Nguyễn Phùng Quang - Giám đốc Trung tâm XTĐT Hà Tĩnh - tại các địa phương, nên tổ chức một cơ quan xúc tiến thống nhất cả 3 ngành nhằm tránh lãng phí và đảm bảo sự thống nhất. Không cần thiết tổ chức theo kiểu ban quản lý các khu kinh tê, khu công nghiệp cũng làm xúc tiến, sở Kế hoạch và đầu tư cũng làm, ngành du lịch và ngành thương mại cũng tổ chức thực hiện độc lập.

Comments