MEGALINK GLOBAL., JSC
Hotline: 04.35123194  |    

Quyết định về cơ chế giá trần mới cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

2022-05-10

Ngày 07/01/2023, Bộ Công Thương (MOIT) đã ban hành Quyết định số 21/2023/QĐ-BCT (Quyết định 21) về khung giá bán điện chính thức cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Theo đó, EVN và các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp sẽ đàm phán để đạt được giá bán điện không vượt quá mức giá quy định tại Quyết định 21 (Giá Trần).

Ngày 07/01/2023, Bộ Công Thương (MOIT) đã ban hành Quyết định số 21/2023/QĐ-BCT (Quyết định 21) về khung giá bán điện chính thức cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Theo đó, EVN và các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp sẽ đàm phán để đạt được giá bán điện không vượt quá mức giá quy định tại Quyết định 21 (Giá Trần).